loading

Uređenje imovinsko-pravnih odnosa

Uređenje imovinsko-pravnih odnosa

Želite li prodati ili kupiti nekretninu: zemljište ili zgradu (prema Zakonu o vlasništvu "pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje"), podići kredit zasnivanjem hipoteke, graditi zgrade, ceste ili komunalnu infrastrukturu ili samo urediti nekretnine radi uspostave uređenog vlasništva i kao takvog u budućnosti pogodnog za: nasljeđivanja, prodaju, zasnivanje hipoteke ili gradnju objekata, na pravom ste mjestu.

U tvrtci Geoprojekt d.o.o. zaposleni su djelatnici raznih profila: geodeti, pravnici, arhitekti i druge vrste stručnjaka koji će u zajednički na stručan način obraditi svaki vaš zahtjev, što znači izraditi analizu postojećeg stanja upisa nekretnine u državnoj evidenciji: katastru i zemljišnoj knjizi, te na osnovu te analize i vaše želje, izraditi sveobuhvatan plan - projekt  izvođenja svih potrebnih radova: geodetskih, arhitektonskih, pravnih i drugih.

Tvrtka Geoprojekt d.o.o. izvodi sve potrebne inženjerske radove, dok izradu i zastupanja pred sudskim i drugim državnim tijelima povjerava partnerskom odvjetničkom društvu. Ovakav - koordiniran (vođen s jednog mjesta) način uređenja nekretnine, omogućuje najbrži mogući postupak, siguran - uspješan ishod svih postupaka koji se provode: pri općinskim sudovima, državnim uredima, javnim bilježnicima, katastru i zemljišnoj knjizi, a što sve zajedno rezultira u imovinsko-pravnom smislu uređenom nekretninom.

Predajom naručitelju:

 • prijepisa Posjedovnog lista,
 • kopije katastarskog, odnosno zemljišnoknjižnog plana, te
 • prijepisa zemljišnoknjižnog uloška,

kao KONAČNIH dokumenata državne evidencije nekretnina, dokazuje se naručitelju potpuna uređenost nekretnine.

 

PROIZVODI:

 • Analize postojeće dokumentcije s izradom projekta – plana izvođenja potrebnih radova
 • Diobeni ugovori
 • Očitovanja volje vlasnika
 • Kupoprodajni ugovori
 • Darovni ugovori
 • Ugovori o zamjeni
 • Razni ugovori o služnosti
 • Prijedlozi za provedbu u zemljišnim knjigama
 • Zahtjevi za provedbe u katastru
 • Pribavljanje potrebne dokumentacije iz drugih državnih upisnika: izvod iz knjige rođenih - umrlih, uvjerenja o prebivalištu, rješenja o nasljeđivanju i dr. koji zajedno s geodetskim elaboratima čine povezanu i nedjeljivu cjelinu.

 

REFERENCE:

 • Bjelovar, KO Gornje Plavnice, 50 ha
 • Slavonija, tri lokacije, svaka po 4.5 ha
 • Vrbani, 32 ha
 • Ravnice, 2.5 ha
 • Savica, 1.5 ha
 • Kruge, 1 ha
 • Niz, više od 500 manjih pojedinačnih lokacija za pravne i fizičke osobe

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija