loading

Geoprojekt d.o.o.

Geoprojekt d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka specijalizirana za prikupljanje i obradu prostornih informacija. Primarna djelatnost su geodetsko-katastarski poslovi u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s izradom elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu. Isto tako, tvrtka izvodi i specijalizirana mjerenja za potrebe inženjerske geodezije, visoko i nisko-gradnje, kao i izmjeru komunalne infrastrukture. Poseban fotogrametrijsko-kartografski odjel izrađuje topografske i kartografske baze podataka, te proizvode poput digitalnih ortofota (DOF), digitalnih modela reljefa (DMR) i topografskih karata različitih mjerila.

U posljednjih nekoliko godina Geoprojekt se pojavljuje i na tržištu nekretnina kao investitor u nekoliko projekata u gradu Zagrebu.

 • Katastarske izmjere

  Katastar nekretnina je temelj za zemljišne knjige, s kojima čini državnu evidenciju nekretnina koja odražava stvarno stanje na
 • Katastar i zemljišne knjige

  Katastar  je evidencija o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje
 • Inženjerska geodezija

  Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju
 • Kartografija i podloge za projektiranje

  Za potrebe projektiranja, Geoprojekt izrađuje geodetske podloge i digitalne topografske baze podataka različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema
 • Fotogrametrija

  Na temelju zračnih i satelitskih snimaka najbrže i najednostavnije se dolazi do informacija u prostoru u točno određenom
 • Katastar infrastrukture

  U cilju uspostave jedinstvenog katastra vodova, odnosno katastra infrastrukture, Geoprojekt d.o.o. provodi mjerenja, prikuplja
 • Komasacije

  Nakon dugogodišnjeg zastoja, u Hrvatskoj se ponovo pokreću projekti komasacija koje se mogu financirati sredstvima Ruralnog
 • Geoinformatika

  Odjel geoinformatike, tvrtke Geoprojekt d.o.o., daje podršku vlastitim proizvodnim aktivnostima i organizacijskim jedinicama,
 • Etažiranje

  U slučajevima kada na nekoj nekretnini nije moguće riješiti suvlasničke odnose osnivanjem posebne parcele-čestice, Zakon o
 • Upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i ZK

  Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u
 • Legalizacije bespravno izgrađenih objekata

  ŠTO SE SMATRA BESPRAVNOM GRAĐEVINOM Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili

Zadnje novosti

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija