loading

Fotogrametrija

Fotogrametrija

Na temelju zračnih i satelitskih snimaka najbrže i najednostavnije se dolazi do informacija u prostoru u točno određenom vremenu. Interpretacija takvih informacija izvodi se standardnim i automatiziranim fotogrametrijskim metodama na digitalnim fotogrametrijskim stanicama za različite potrebe. Stereoskopski se prikupljaju 3D topografski podaci za: projektiranja, izradu baza podataka, topografskih karata različitih mjerila, te razne analize i vizualizacije prostora. Avio snimanje se provodi visokopreciznim digitalnim fotogrametrijskim kamerama i LIDAR sustavima. Veličina slikovnog elementa ovisi o namjeni informacije i kreće se od 5 do 50 cm, a za LIDAR snimanja od 1 do 20 i više točaka po m2. Nabava satelitskih snimaka i samo aviosnimanje provodi se u suradnji s vanjskim certificiraim partnerima i ovlaštenim tijelima državne uprave.

 

U sklopu fotogrametrijskog odjela Geoprojekta d.o.o., podržani su sljedeći procesi:

 • izrada projekta aviosnimanja i projekta položaja orijentacijskih točaka
 • opažanje i izjednačenje aerotriangulacije
 • stereoskopsko prikupljanje topografskih i visinskih podataka Zemljine površine i objekata na njoj
 • izrada Digitalnog modela reljefa (DMR), Digitalnog modela visina (DMV) i Digitalnog modela objekata (DMO)
 • izrada Digitalnog ortofota

 

PROIZVODI I USLUGE:

 • Aerofotogrametrijska snimanja digitalnom kamerom velikog formata i/ili LIDAR sustavom
 • Obrada satelitskih snimaka
 • Planovi leta
 • Digitalni modeli reljefa, Digitalni modeli visina, Digitalni modeli objekata (TIN, GRID)
 • Digitalni ortofoto za različita mjerila od 1:250 do 1:5000
 • Analiza promjena u prostoru na osnovu vremenskog odmaka, praćenje pomaka, deformacija i izgrađenosti objekata

 

REFERENCE:

 • Izrada DOF5 karata iz satelitskih izvornika za granično područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016.
 • Izrada digitalnih ortofoto karata 1:5000 za istočni i južni dio područja RH, DGU, 2015.
 • Izrada digitalnog ortofota 1:5000 iz aerofotogrametrijskog materijala snimljenog prije 1968.god. za područje RH, DGU, 2014.
 • Georeferenciranje fotogrametrijskog materijala snimljenog prije 1968. godine, DGU, 2013.

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija