loading

Kartografija i podloge za projektiranje

Kartografija i podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja, Geoprojekt izrađuje geodetske podloge i digitalne topografske baze podataka različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema zahtjevima projektanata. Osim geodetskog snimanja za potrebe projektiranja, iz nadležnih institucija i katastarskih ureda prikupljaju se podaci o tehničkim instalacijama (infrastrukturi) i katastarskim međama na predmetnom području
Osnovne metode prikupljanja podataka su klasično geodetsko snimanje na terenu uporabom totalnih stanica i GPS prijamnika, kao i metode daljinskih istraživanja. Topografskom i topološkom obradom podataka, generalizacijom i kartografskim uređivanjem, izrađuju se podloge za projektiranje, baze podataka i topografske karte različitih mjerila.

PROIZVODI:

 • Geodetske podloge za projektiranje i situacije za idejne, glavne i izvedbene projekte, mjerila 1:100 do 1:5000

 • 3D modeli reljefa, posebni visinski prikazi, izrada uzdužnih i poprečnih profila, računanje kubatura

 • Temeljna topografska baza podataka i Topografska karta mjerila 1:25.000 (TK25)

 • Ažuriranje Temeljne topografske baze podataka i Topografske karte mjerila 1:25.000 (TK25)

 • Hrvatska osnovna karta mjerila 1:5000 (HOK 5)

 • Grafički prilozi za potrebe izdavanja posebnih uvjeta i dozvola.

REFERENCE

Podloge za projektiranje:

 • Geodetski radovi i izrada geodetskih elaborata za izradu glavnih projekata i za ishođenje građevinskih dozvola na dionici Zlatar Bistrica – Andraševec (Bračak) duljine 11,4 km., Hrvatske ceste d.d., 2014.

 • Geodetski radovi pri proširenju Slavonske avenije od križanja s Čavićevom ulicom do križanja s ulicom Lj.Posavskog: DMR, podaci o tehničkim instalacijama i situacija s katastarskim međama u 1:1000 i posebna geodetska podloga (PGP), IGH d.d., 2008.

Službena kartografija:

 • Temeljna topografska baza podataka i Topografska karta 1:25000: 40 listova, 2000. - 2009.

 • Ažuriranje Temeljne topografske baze podataka i Topografske karte 1:25000: 20 listova, 2011. - 2016.

 • Hrvatska osnovna karta mjerila 1:5000: 75 listova; od 2007. - 2009.

 • Geodetski radovi (DMR, topografski plan 1:100) za izradu Glavnog projekta za izgradnju nove dionice Državne ceste D2, obilaznica Slatine, Hrvatske ceste, 2006.

 • Obilaznica grada Zagreba: Izrada DOF5 i DOF1, DMR5 i DMR1 te topografskog plana 1:1000, Hrvatske autoceste d.d., 2006.

 • Geodetski radovi za izradu projekta obnove kolnika državnih cesta: digitalni model terena i situacija 1:1000, za dionice:

  • državna cesta D 49 Batrina – Pleternica (16.743 m)

  • državna cesta D 52 Špilnik-Babin Potok (23.315 m)

  • državna cesta D 205 Risvica-Dubrovčan (10.407 m)

  • državna cesta D 206 Valentinovo-Petrovsko (8.303 m)

  • državna cesta D 309 Samobor -Sveta Nedelja (4.664 m).

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija