loading

Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture

U cilju uspostave jedinstvenog katastra vodova, odnosno katastra infrastrukture, Geoprojekt d.o.o. provodi mjerenja, prikuplja podatke, izrađuje elaborate za upis i održavanje vodova, te pripadajućih objekata elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

 

USLUGE:

  • Izrada geodetskog elaborata infrastrukture (vodova)
  • Izrada elaborata izvlaštenja
  • Izrada elaborata za upis prava služnosti

 

REFERENCE:

  • Izrada elaborata izvlaštenja za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu u pojasu državnih, županijskih i lokalnih cesta, na području Grada Karlovca, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, HT d.o.o., 2012.
  • Pozicioniranje elemenata javne rasvjete u prostoru, Grad Zagreb, 2012.
  • Izrada geodetskog elaborata nepotpunog i potpunog izvlaštenja – 473 km, HT d.d., 2011.
  • Traganje, snimanje i izrada elaborata za plinovode na području Sektora Istok i Sektora Središnja Hrvatska  u dužini od 334 km, Plinacro, 2011.
  • Geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih telefonskih instalacija na području grada Samobora, T-Com, 2008.
  • Snimanje i izrada elaborata mreže plinovoda grada Zagreba, Gradska Plinara Zagreb, do 2006.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija