loading

O nama

O nama

Geoprojekt d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka specijalizirana za prikupljanje i obradu prostornih informacija. Primarna djelatnost su geodetsko-katastarski radovi u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s izradom elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu. Isto tako, tvrtka izvodi i specijalizirana mjerenja za potrebe inženjerske geodezije, visoko i nisko-gradnje, kao i izmjeru komunalne infrastrukture. Poseban fotogrametrijsko-kartografski odjel izrađuje topografske i kartografske baze podataka, te proizvode poput digitalnih ortofota i topografskih karata različitih mjerila.
U posljednjih nekoliko godina, Geoprojekt se pojavljuje i na tržištu nekretnina, kao investitor u nekoliko projekata u gradu Zagrebu.
Geoprojekt d.o.o. osnovan je 1962. god. kao dioničko društvo, a 2003. prelazi u društvo s ograničenom odgovornošću. Ukupno je zaposleno oko 30 ljudi, a od spomenutog broja više je od 15 visokoobrazovanih osoba od čega više od 10 ovlaštenih inženjera geodezije. Geoprojekt d.o.o. raspolaže s voznim parkom od preko 15 vozila, suvremenom geodetskom opremom svjetskih proizvođača Trimble, Leica, Thales te jakim hardverom i licenciranim računalnim programima. Svi proizvodni procesi konstantno su na promatranju te se informatiziraju i automatiziraju radi ubrzavanja, minimiziranja pogrešaka te dobivanja što bolje točnosti i preciznosti mjerenja. Sav dugogodišnji uloženi trud nagrađen je normom HRN EN ISO 9001.
Organizacijska struktura poduzeća se temelji na funkcijskoj organizaciji, gdje je središnja osoba direktor tvrtke. Daljnja organizacija tvrtke ostvarena je kroz različite odjele koji su specijalizirani za pojedine djelatnosti, konkretno: Odjel novih katastarskih izmjera, Odjel inženjerske geodezije, Odjel fotogrametrije i kartografije, Odjel za parcelaciju, Odjel za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i Odjel za razvoj.
Tvrtka je registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem 080382983, OIB 76669487635.

 

Naš tim

Ivan Vojnović

Predsjednik uprave
Osnivač i direktor tvrtke još od 1995. godine. Diplomirani je inženjer geodezije s više od 30 godina iskustva. Stručna specijalnost su imovinsko-pravni poslovi. Član je Izvršnog odbora Udruge geodetsko-geo informatičke struke pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Danko Gjuretek

Tehnički direktor
Osnovne zadaće tehničkog direktora su koordiniranje projektnim timovima i organizacija rada na terenu. Diplomirani je inženjer geodezije, ovlašteni inženjer s više do 30 godina iskustva.

Nada Adamović

Voditeljica Odjela za rješavanje imovisko-pravnih odnosa
Diplomirani je inženjer i ovlašteni inženjer geodezije. Vrhunska je stručnjakinja za rješavanje imovinsko-pravnih poslova kao i za provođenje konzultacije u sklopu istih.

Ivica Đurenec

voditelj Odjela inženjerske geodezije
Ovlašteni inženjer geodezije, zaposlen u Geoprojektu od 1990. godine na poziciji Samostalnog geodetskog projektanta.

Zrinka Đomlija

Voditeljica Odjela parcelacija
Diplomirani inženjer i ovlašteni inženjer geodezije. Cjelokupni svoj staž stekla je u Geoprojektu. Specijalnost su joj upravljanje projektima parcelacija te izradom geodetskih projekata i geodetskih elaborata.

Mario Kaić

Voditelj Odjela katastarskih izmjera
Voditelj i koordinator projekata katastarskih izmjera i reambulacija. Diplomirani inženjer geodezije koji je zaposlen u Geoprojektu još od 1993. godine.

Krešo Mataković

Voditelj Odjela kartografije i fotogrametrije
Diplomirani inženjer i ovlašteni inženjer geodezije, zaposlen u Geoprojektu od 1998. godine. Specijalnosti su mu kartografija, topografija i fotogrametrija.

Certifikati i ovlaštenja

CERTIFIKATI:

  • Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova
  • Certifikat poslovne sigurnosti
  • ISO 9001

 

OVLAŠTENI INŽENJERI GEODEZIJE:

  1. Adamović Nada, dipl.ing.geod., br.up. 601
  2. Đomlija Zrinka, dipl.ing.geod., br.up. 1160
  3. Đurenec Ivica, ing.geod., br.up. 913
  4. Gjuretek Danko, dipl.ing.geod., br.up. 512
  5. Mataković Krešo, dipl.ing.geod., br.up. 602
  6. Rašić Branko, dipl.ing.geod., br.up. 1568
  7. Vojnović Ivan, dipl.ing.geod., br.up. 56

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija