loading

Legalizacije bespravno izgrađenih objekata

Legalizacije bespravno izgrađenih objekata

ŠTO SE SMATRA BESPRAVNOM GRAĐEVINOM

Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano nakon 15. veljače 1968. godine, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da je to građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola s pravom građenja ili potvrda na glavni projekt. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina mora biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, namjene, pozicije vanjskih zidova i otvora itd.

Nelegalna građevina (u cijelosti ili svojim dijelom) koja ispunjava uvjete za legalizaciju, legalizira se temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Važno je napomenuti da se sve građevine koje su sagrađene do 15. veljače 1968. godine smatraju legalnima, ali za njihov upis u katastar i zemljišnu knjigu trebate od nadležnog katastra nabaviti Uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.godine.

 

KOJE GRAĐEVINE SE MOGU LEGALIZIRATI

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Građevina mora biti izgrađena najmanje u grubim konstruktivnim radovima jedne etaže (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom sa ili bez krova).

 

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM

Samo legalne građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu itd. Etažiranje radi prodaje, podjele imovine, iznajmljivanja, poklanjanja itd. može se provesti samo za legalne građevine. Obavljanje gospodarskih djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama. To su samo neki od razloga koji dokazuju da legalna građevina vrijedi više.

 

LEGALIZACIJA OBJEKATA I BESPRAVNE GRADNJE 2017.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je izmjene i dopune Zakona o postupanju nezakonito izgrađenim zgradama iz 2017. godine (NN 65/2017).

 

Bitne izmjene i dopune Zakona o legalizaciji su sljedeće:

 • Otvara se novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine
 • Nezavršene zgrade mogu se kao takve legalizirati i evidentirati u katastru
 • Ukoliko je zahtjev za legalizaciju objekta odbijen, podnositeljima zahtjeva će se vratiti uplaćena sredstva naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade

Treba napomenuti da legalizirati nezakonito izgrađene objekte i dalje mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. lipnja 2011. godine i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.

Napominjemo da je novi Zakon o legalizaciji objekata stupio na snagu 10.07. 2017., a rok za predaju zahtjeva  je 30. lipanj 2018. Stoga pokrenite legalizaciju već sada, kako bi Vaša dokumentacija bila spremna za predaju na vrijeme.

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU JE 30. LIPANJ 2018.

 

VRSTE USLUGA KOD LEGALIZACIJE OBJEKATA

Prilikom legalizacije objekata potrebne su Vam dvije vrste usluga koje nudimo: projektantske i geodetske.

Tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom pokrenuti će Vam postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata pred nadležnim institucijama. Uz Vašu punomoć sve poslove i obaveze prema nadležnim tijelima obavljamo umjesto Vas i oslobađamo Vas brige i obaveze vezane uz postupak ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.

 

Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata

 • Snimak izvedenog stanja
 • Izrada projektne dokumentacije za manje zahtjevne zgrade (do 400 m² za stambene i do 1 000 m² za poljoprivredne objekte)
 • Arhitektonski snimak izvedenog stanja
 • Izrada projektne dokumentacije za zahtjevne zgrade (preko 400 m² za stambene i preko 1 000 m² za poljoprivredne objekte)
 • Uz ovaj elaborat potrebna je i izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.
 • Dokumentacija za jednostavne zgrade
 • Izrada dokumentacije za jednostavne zgrade (bruto površina nije veća od 100 m² za stambene i 400 m² za poljoprivredne objekte).

 

Geodetska dokumentacija za legalizaciju objekata

 • Geodetski snimak izvedenog stanja

Ovaj snimak Vam je potreban ako građevina koju legalizirate nije ucrtana u katastru u dimenzijama u kojima je i u trenutno izvedenom stanju. Geodetski snimak sadrži tlocrt izgrađene površine koji se pozicionira na parcelu u odnosu na katastarsku česticu, te u odnosu na DOF kartu parcele (avionski snimak).

 • Upis (ucrtavanje) građevina u katastar i zemljišnu knjigu

Ovaj elaborat zapravo nije dio legalizacije objekata, ali je logičan nastavak nakon što legalizirate objekat, tj. dobijete pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju. Prema novom Zakonu o legalizaciji iz 2017. godine, u katastar se mogu upisati i legalizirati građevine koje nisu dovršene.

 

ŠTO TREBA PLATITI, KOME I O ČEMU OVISI CIJENA LEGALIZACIJE OBJEKATA I BESPRAVNE GRADNJE?

Ukupan iznos koji je potrebno platiti za legalizaciju možemo podijeliti na tri dijela.

 1. Prije dobivanja Rješenja o izvedenom stanju (troškovi projektanta i geodeta, ukoliko je geodet potreban)
 2. Prilikom podnošenja dokumentacije i ishođenja rješenja o izvedenom stanju (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru, pristojbe i takse)
 3. Nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju (komunalni i vodni doprinos)

 

(ARHITEKTONSKI) SNIMAK IZVEDENOG STANJA

Snimak izvedenog stanja izrađuje ovlašteni projektant. Cijena ovisi o bruto razvijenoj površini, lokaciji, broju objekata koji se legaliziraju, te kompleksnosti građevine. Za upit kontaktirajte naš odjel za legalizacije te ćemo napraviti ponudu prema zatečenom stanju Vaše građevine.

GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA

Geodetski snimak izvedenog stanja izrađuje ovlašteni inženjer geodezije. Cijena ovisi o lokaciji, broju objekata, veličini objekata, te tlocrtnoj kompleksnosti objekata. Ukoliko katastarski već imate uredno ucrtanu zgradu (objekt), geodetski snimak nije potreban, već je dovoljna kopija katastarskog plana.

PRISTOJBE I TAKSE                                      

Prilikom podnošenja izrađene (projektne i geodetske) dokumentacije, državnim tijelima, kao i prilikom podizanja Rješenja o izvedenom stanju, potrebno je platiti upravnu pristojbu i državnu taksu (biljezi). Cijene ovise o općini, a obično se kreću u rangu nekoliko stotina kuna.

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Zakon o legalizaciji objekata ne predviđa kaznu za bespravnu gradnju, ali predviđa naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Drugim riječima, simbolična kazna čija se visina kreće od 500 kn do 10-ak tisuća kn, ovisno o lokaciji objekta, veličini objekta, te namjeni. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate naknade za zadržavanje u prostoru za iznose veće od 1.500 kn na 24 rate.

VODNI DOPRINOS

Naknada za vodni doprinos u većini slučajeva iznosi 11,25 kn/m³ za Zagreb i zaštićeno obalno područje i 7,5 kn po kubičnom metru objekta (vanjske konture zidova objekta i krovne plohe) za ostala područja, ali varira ovisno o namjeni objekta. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate vodnog doprinosa.

KOMUNALNI DOPRINOS

Visinu komunalnog doprinosa donose jedinice lokalne samouprave, te variraju od općine do općine. Npr. jedinična cijena komunalnog doprinosa u trećoj ili četvrtoj zoni nekog manjeg mjesta u središnjoj Hrvatskoj može iznositi 2 kn/m³, a u nekim općinama i 0 kn, dok je ta cijena u prvoj zoni Zagreba stotinjak kuna, a nekog mjesta uz obalu recimo 180, ili više kn/m³. Visina komunalnog doprinosa ovisi i o volumenu objekta, lokaciji i namjeni objekta. Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate komunalnog doprinosa.

Sve informacije, dodatna pitanja i ponudu za legalizaciju građevina možete dobiti na broj telefona 01 / 23 51 652 ili na ON-LINE UPIT.

 

Nemojte čekati, kontaktirajte nas odmah!

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija