loading

Reference

Metodologija za registraciju posebnog pravnog režima zaštićenog područja

Metodologija za registraciju posebnog pravnog režima zaštićenog područja

2015.

Naziv projekta: Konzultantske usluge za razvoj metodologije i radnog plana za registraciju posebnog pravnog režima zaštićenog područja kao i provedba geodetsko-katastarskih radova u svrhu registracije granice Parka prirode Papuk

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Investitor: Svjetska banka, u okviru Projekta integracije u EU Natura 2000

 

Glavni je cilj projekta bilo određivanje metodologije registracije posebnog pravnog režima zaštićenih područja, a praktični rezultat projekta bila je prilagodba (interpretacija) granice Parka prirode Papuk, koja je određena Zakonom o proglašenju Parka prirode "Papuk" (NN 45/99) stvarnom stanju katastarskih čestica prikazanom na digitalnim katastarskim planovima. Tako interpretirana granica je poslužila da se odrede (selektiraju) čestice kojima je u katastarskim operatima upisan posebni pravni režim.
U prvoj fazi projekta su pribavljeni svi potrebni podaci, kako od strane Naručitelja tako i od strane Državne geodetske uprave. Preklapanjem granice s drugim prostornim podacima, uočena je signifikantna jednostavnost oblika granice koja je slabo pratila konfiguraciju tla, kao i topografske objekte te postojeći vegetacijski pokrov (šumu) dok uopće nije pratila postojeće imovinsko-pravne odnose (katastarske međe).
U drugoj fazi projekta, konzultanti Geoprojekta zajedno s partnerskom tvrtkom GeoFocus,  predložili su interpretiranu granica parka, proveli zajedno s naručiteljem javnu raspravu, nakon čega je određena konačna granica parka prirode te su izrađeni potrebni elaborati, planovi, popisi i izvješća kako bi Naručitelj mogao dovršiti zakonom propisanu proceduru upisa posebnog pravnog režima u evidenciju katastra.
Svi su podaci pripremljeni i isporučeni u GIS formatu.
Područje PP Papuk se prostire kroz 29 katastarskih općina (17 k.o. u PUK-u Požega i 12 k.o. u PUK-u Virovitica). U ukupnoj površini parka, od 34.500 ha i opsega 95,96 km., nalazi se cca 8900 katastarskih čestica. Približno 1600 čestica je presječeno granicom parka prirode.

Georeferenciranje fotogrametrijskog materijala snimljenog prije 1968.god.

Georeferenciranje fotogrametrijskog materijala snimljenog prije 1968.god.

2014

Naziv projekta: Georeferenciranje fotogrametrijskog materijala snimljenog prije 15.2.1968.god
Naručitelj: Državna geodetska uprava
Cilj projekta: Omogućiti prepoznavanje objekata na aerosnimcima u svrhu legalizacije građevina, odnosno za dobivanje Uvjerenja da je građevina evidentirana prije 15.02.1968.
Opis projekta: Potrebno je digitalne avio-snimke georeferencirati u HTRS. Postupak se sastoji od preuzimanja DMR-a od strane DGU, preuzimanja skeniranih aerosnimaka i  podataka s planova ostvarenih snimanja i ostale dokumentacije, te procesa georeferenciranja. Proces georeferenciranje se sastoji od:

  • određivanja približnih parametara svakog bloka
  • aerotriangulacije bloka (određivanje orijentacijskih i veznih točaka, izračun AT)
  • ortorektifikacija
  • obrezivanje prema okviru snimka.

Opseg projekta: Projektom je obuhvaćeno oko 30.000 aviosnimaka, podijeljenih u 180 blokova na području 103 zadatka.

Geodetski projekt izrade DOF-a na području katastarske općine Cres

Geodetski projekt izrade DOF-a na području katastarske općine Cres

2013

Naziv projekta: Geodetski projekt izrade DOF-a u svrhu izrade katastra nekretnina na području katastarske općine Cres-grad

Lokacija: Cres

Naručitelj: Državna geodetska uprava i Grad Cres

Sadržaj projekta:

  • snimanje iz zraka (zračni snimci i orijentacijske točke, skenirani snimci)

  • određivanje orijentacijskih točaka i aerotriangulacija

  • izvješće o proizvodnji DMR-a

  • digitalni ortofoto plan

Opis projekta: Za potrebe izrade digitalnog ortofoto plana katastarske općine Cres-grad korišteno je ukupno 20 orijentacijskih točaka. Sve orijentacijske točke određene su primjenom GPS tehnologije, brzom statičkom metodom. Točnost određivanja koordinata orijentacijskih točaka zadovoljava točnost određivanja stalnih točaka geodetske osnove, a time i točnost za potrebe izrade aerotriangulacije, odnosno DMR-a i DOF-a mjerila 1:2000.

Opseg projekta: Projekt obuhvaća izradu digitalnog ortofoto plana za katastarsku općinu Cres-grad površine cca 324.5 ha.

Izvođenje geodetskih radova prilikom gradnje stambeno-poslovnog centra „BAN CENTAR“

Izvođenje geodetskih radova prilikom gradnje stambeno-poslovnog centra „BAN CENTAR“

2011 - 2012

Naziv projekta: Izvođenje geodetskih radova prilikom gradnje stambeno-poslovnog centra „BAN CENTAR“

Lokacija: Zagreb

Naručitelj: Stipić d.o.o.

Opis projekta: Izvođenje geodetskih radova, praćenje i nadzor gradnje stambeno-poslovnog centra „BAN CENTAR“ s podzemnim garažama izgrađenim metodom gradnje TOP-DOWN.

Opseg projekta: Izvršeno praćenje ukapanja dijafragme -25,50m ispod najviše kote terena i to u sloj čvrste prekonsolidirane visoko-plastične gline. TOWNSENDOVO metoda je prilično nova i nepoznata metoda u Hrvatskoj , te još nije u širokoj primjeni. Ova metoda izvodi se u urbanim konsolidiranim sredinama unutar guste gradske matrice. Prednosti su istovremeno izvođenje podzemnih i nadzemnih etaža, ušteda na vremenu i troškovima, te smanjenje utjecaja na susjedne zgrade (pomaci).

Izvođenje geodetskih radova pri izgradnji hotela „LONE“ u Rovinju

Izvođenje geodetskih radova pri izgradnji hotela „LONE“ u Rovinju

2010 - 2011

Naziv projekta: Izvođenje geodetskih radova pri izgradnji hotela „LONE“ u Rovinju

Lokacija: Rovinj

Naručitelj: Maistra d.d. Rovinj

Cilj projekta: Izvođenje i praćenje izgradnje hotelskog kompleksa i njegovog okoliša tj. topografije terena.

Opis projekta: Izrađena je podloga za projektiranje hotela, izvršeno je iskolčenje projektiranih objekata i pripadajuće topografije terena. Izvršen je i nadzor provođenja gradnje, te precizna kontrola svake nove etaže zbog koncentričnog uvlačenja viših etaža, kako bi se dobila današnja prepoznatljiva silueta objekta.

Opseg projekta: Nadzor provođenja gradnje cca 28,500 m2 BRP

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija