loading

Reference

Geodetski projekt izrade DOF-a za područje Hvara

Geodetski projekt izrade DOF-a za područje Hvara

2010

Naziv projekta: Geodetski projekt izrade DOF-a za područje Hvara

Lokacija: Hvar

Naručitelj: Državna geodetska uprava i Grad Hvar

Sadržaj projekta:

  • snimanje iz zraka (zračni snimci i orijentacijske točke, skenirani snimci)
  • određivanje orijentacijskih točaka i aerotriangulacija
  • izvješće o proizvodnji DMR-a
  • digitalni ortofoto plan


Opis projekta: Za potrebe izrade digitalnog ortofoto plana, odnosno aerotriangulacije promatranog područja korištene je 189 orijentacijskih točaka. Sve orijentacijske točke određene su primjenom GPS tehnologije, brzom statičkom metodom. Točnost određivanja koordinata orijentacijskih točaka zadovoljava točnost određivanja stalnih točaka geodetske osnove, a time i točnost za potrebe izrade aerotriangulacije, odnosno DMR-a i DOF-a mjerila 1:1000. Snimanje iz zraka, izvršio je Geodetski zavod d.d., Osijek, digitalnom fotogrametrijskom kamerom DMC s/n 45. Veličina slikovnog elementa na zemlji za područje otoka Hvara iznosi 10 cm, dok je veličina slikovnog elementa Paklenih otoka 12 i 14 cm (zbog konfiguracije samog otočja).

Opseg projekta: Projekt obuhvaća područje grada Hvara. Promatrano područje preslikava se u dva koordinatna sustava i odgovara katastarskim općinama Brusje, Grablje, te dijelovima katastarskih općina Hvar i Svirče. Ukupno je izrađeno 298 digitalnih ortofoto planova mjerila 1:1000. Digitalni ortofoto planovi izrađeni su prema službenoj podjeli na detaljne listove po zonama. Isporuka DOF-a izvršena je po zonama i katastarskim općinama.

Nova katastarska izmjera k.o. Granešina

Nova katastarska izmjera k.o. Granešina

2008 - 2010

Naziv projekta: Nova katastarska izmjera u svrhu uspostave katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za područje K.o. Granešina

Lokacija: Zagreb

Naručitelj: Državna geodetska uprava, Grad Zagreb.

Opis projekta: izrada digitalnog ortofoto plana mjerila 1:2000 za područje k.o. Granešina, dopuna postojeće mreže stalnih geodetskih točaka grada Zagreba na području k.o. Granešina, izrada elaborata katastarske izmjere, postupanje po prigovorima tijekom izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere.

Opseg projekta: Projektom je obuhvaćena geodetska izmjera i izrada elaborata za 9205 katastarskih čestica na 1051 ha, preko 9200 nositelja prava na nekretninama i preko 6300 zgrada.

Geodetski nadzor prilikom gradnje dvorane

Geodetski nadzor prilikom gradnje dvorane "Višnjik" u Zadru

2004 - 2006

Naziv projekta: Geodetski nadzor prilikom gradnje dvorane "Višnjik" u Zadru

Lokacija: Zadar, Višnjik

Naručitelj: Grad Zadar

Opis projekta: Izrada mreža za posebne namjene, stabilizacija  betonskih stupova (gps, trigonometrijski, nivelman), kontrolni radovi u svim fazama izvođenja građevinskih radova, kontrola temeljnog prednapregnutog betona u visinskom i položajnom smislu.
Kontrola nosača tribina, oplate kupole, betona kupole (gdje je betonska kupola izvedena unutar tolerancije od +- 0.5 cm).
Ugradnja referentnih čvrstih točaka za kontrolu slijeganja betonskog dijela kupole te njihovo periodično opažanje.
Kontrola ugradnje čeličnog dijela kupole (u žargonu Zadarska peka).
Kontrola nivelirom prilikom otpuštanja skele u stvarnom vremenu.

Nova katastarska izmjera k.o. Velika Gorica

Nova katastarska izmjera k.o. Velika Gorica

2004 - 2006

Naziv projekta: Izrada digitalnog ortofoto plana i katastarska izmjera u svrhu uspostave katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za područje k.o. Velika Gorica

Lokacija: Velika Gorica

Naručitelj: Državna geodetska uprava, Grad Velika Gorica.

Opis projekta: Izrada digitalnog ortofoto plana mjerila 1:2000 za područje k.o. Velika Gorica, dopuna postojeće mreže stalnih geodetskih točaka na području k.o. Velika Gorica, izrada elaborata katastarske izmjere, postupanje po prigovorima tijekom izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere.

Opseg projekta: Projektom je obuhvaćena geodetska izmjera i izrada elaborata za 6499 katastarskih čestica na 1037 ha, preko 7000 nositelja prava na nekretninama i preko 6300 zgrada na području k.o. Velika Gorica i dijelovima K.o. Pleso i k.o. Novo Čiče.

Nova katastarska izmjera k.o. Novalja

Nova katastarska izmjera k.o. Novalja

2003 - 2005

Naziv projekta: Nova katastarska izmjera u svrhu uspostave katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za područje k.o. Novalja

Lokacija: Novalja, Otok Pag

Naručitelj: Državna geodetska uprava, Grad Novalja.

Opis projekta: izrada digitalnog ortofoto plana mjerila 1:2000 za područje k.o. Novalja, uspostava mreže stalnih geodetskih točaka za područje k.o. Novalja, izrada elaborata katastarske izmjere, postupanje po prigovorima tijekom izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere.

Opseg projekta: Projektom je obuhvaćena geodetska izmjera i izrada elaborata za preko 12500 katastarskih čestica na više od 4500 ha, preko 13000 nositelja prava na nekretninama i preko 3000 zgrada na području k.o. Novalja, koja uključuju naselja Novalja, Stara Novalja, Gajac, Potočnica, Vrsan.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija